olga-borochina-photo

Olga Borochina's
Travel Map

Redisent of:
Memphis, Tennessee

Born:
1927 Mogilev-Podolskiy, Ukraine

Survivor:
Mogilev-Podolskiy Ghetto